Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp

(16 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Giảm 20%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A1

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A1

  2,800,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...
 • Giảm 20%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A10

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A10

  2,800,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...
 • Giảm 20%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A11

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A11

  2,800,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...
 • Giảm 92%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A12

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A12

  285,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...
 • Giảm 20%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A13

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A13

  2,800,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...
 • Giảm 20%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A14

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A14

  2,800,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...
 • Giảm 20%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A14

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A14

  2,800,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...
 • Giảm 20%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A15

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A15

  2,800,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Giới thiệu  tủ bếp nhưa PVC  A15 phủ Acrylic cao cấp Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện...
 • Giảm 20%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A2

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A2

  2,800,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...
 • Giảm 20%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A3

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A3

  2,800,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...
 • Giảm 20%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A4

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A4

  2,800,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...
 • Giảm 20%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A5

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A5

  2,800,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...
 • Giảm 29%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A6

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A6

  2,500,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...
 • Giảm 20%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A7

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A7

  2,800,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...
 • Giảm 20%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A8

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A8

  2,800,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...
 • Giảm 20%
  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A9

  Tủ bếp cánh phủ Acrylic cao cấp - A9

  2,800,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Như Ý Home
  • Mô tả ngắn: Các chị nội trợ lâu năm, các gia đình truyền thống, vốn ưa thích các loại tủ bếp làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên, gỗ là vật liệu thân thiện với môi trường và có nét đẹp cổ điển,...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá

DANH MỤC SẢN PHẨM

Free
0